Kompleman İnhibisyonu

Kompleman sistemi düzgün çalışmadığı zaman çeşitli organlarda zarara yol açabilen çeşitli hastalıklara neden olabilir. Komplemanı baskılayan bileşikler, kompleman sistemindeki enzimlere bağlanırlar. Kompleman inhibitörlerinin fonksiyonu kompleman etkinliğini baskılamak veya azaltmaktır.