Tanı

Erken Tanı PNH Tedavisinde Yardımcı Olur

Bir süre önce paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) tanısı aldıysanız, çok şaşırmış - veya kafanız karışmış, öfkelenmiş ya da korkmuş olabilirsiniz. PNH nedir? Bu hastalık nasıl ve neden başıma geldi? Bununla nasıl başa çıkabilirim?

PNH'nin saptanması güç olabilir ve bazen bu hastalığa uzun yıllardan sonra tanı konulabilir. Neyse ki, son yıllarda bu hastalıkla ilgili epeyce bilgi edinildi ve tedavi seçeneklerinde ilerlemeler kaydedildi. Bu yeni gelişmeler PNH hastalığınızın aktif olarak yönetilmesinde ve sağlık durumunuzun kontrol altında tutulmasında size ve sağlık ekibinize yardımcı olabilir.

PNH herkesi farklı şekilde etkileyebilir ve semptomlarda bir hastadan diğerine önemli farklılıklar görülebilir. PNH çok değişken olduğu için tanı konulduktan sonra hastalığın nasıl bir seyir göstereceğini kestirebilmek imkanszdır. Birçok hastada, kan hücrelerinin üretimini azaltan ve PNH'yi daha da karmaşık duruma getiren aplastik anemi (AA) veya myelodisplastik sendromlar (MDS) gibi, kemik iliği fonksiyonuyla ilgili olarak altta yatan problemler olabilir.

PNH'den kuşku duyulduğunda, doktorunuz bunu kontrol etmek için bazı spesifik testler yapabilir. PNH ile ilişkili aşırı hemoliz nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin ne oranda tahrip edildiğini izlemenin en iyi yolu laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyinizin düzenli olarak ölçülmesidir. Tam kan sayımı da (TKS) uygun bir tanıya ulaşmak için yardımcı olan önemli bir testtir. Sağlık ekibiniz - tümü TKS'nin bir parçası olmak üzere - hemoglobin (Hgb), hematokrit (HCT), trombosit (PLT'ler), ve beyaz kan hücreleri (WBC'ler) ile kreatinin (CRT) ve diğer faktörler dahil, durumunuzu değerlendirmek için başka testlerden de yararlanabilir. Son olarak, akım sitometrisi PNH için standart tanı testi olarak kabul edilir.

PNH'yi değerlendirirken, hastalığınızın resmini tam olarak görebilmek için, yalnızca laboratuar değerlerinizi değil, aynı zamanda belirti ve semptomlarınızı da dikkate almanız gerekir. Siz gerek tanınız gerekse hastalığınızın yönetimi açısından önemli bir rol oynamaktasınız. Belirtilerinizin ve semptomlarınızın tümünü sağlık ekibinize anlatmanız çok önemlidir.