Akım Sitometrisi, PNH için Standart Tanı Testi

Akım sitometrisi hücreleri ve bileşenlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için kullanılan sofistike bir laboratuvar tekniğidir. Akım sitometrisi PNH tanısını teşhis etmek için kullanılan standart tanı testi olarak kabul edilmektedir ve çoğu olguda Ham testi ve sükroz hemoliz testinin de aralarında bulunduğu eski tip testlerin yerini almıştır. Hekimler bu tekniği kullanarak kanınızdaki PNH hücrelerinin tam oranını belirleyebilirler.

Akım sitometrisi, kan serumundaki tek hücrelerden oluşan akımı hücrelerin floresan bir boya ile işaretlenip analiz edildikleri bir lazer ışınından geçirmek için karmaşık bilgisayarlı cihazları kullanır. PNH testi hastanın kolundaki bir damardan alınacak küçük bir kan örneğini gerektirir. Test monoklonal antikorları ya da FLAER'i (floresan aerolizin) kullanarak PNH kan hücrelerini tespit eder. Monoklonal antikorlar, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyine bağlı (CD59 gibi) GPI-zincirli proteinlere bağlanırlar. FLAER ise bizzat GPI zincirlerine bağlanır. Bazen kesin sonuca ulaşabilmek için birden çok test yapılması gerekebilir.

Oldukça hassas bir test olmasından ötürü FLAER her geçen gün daha popüler hale gelmektedir. FLAER da zincirini kendisine bağlayan, floresan işaretli bir bakteriyel protein kullanılır. GPI zincirine bağlandığından, bu bağlanma mekanizması sayesinde hücre yüzeyine bağlanan tüm proteinleri tanır. GPI zincirlerinden ve koruyucu proteinlerden yoksun defektif hücreler PNH kan hücreleri olarak belirlenirler.

Aynı zamanda tüm ticari test laboratuvarlarının farklı olduğunu ve hepsinin pozitif PNH testi için kendi değerlerine sahip olduklarını unutmayınız.